Yoga

Womens Yoga

Denna yoga har utvecklats för att ge kvinnor i alla åldrar utrymme att måna om, respektera och ge närvaro till sina kroppar. Och skapa en starkare kontakt med den visdom och vitalitet som finns inom oss.

Klasserna består av asana (yoga-positioner), mudra (handgester), mantra och yoga nidra (avslappning). Med livmodern (eller platsen där livmodern en gång funnits) som en kraftplats i kroppen.

En yogaform som hyllar och värnar om förändringarna genom vår menscykel (läs mer här!), och våra livscykler som kvinnor, och genom detta ta vara på alla aspekter av oss själva och vårda dem. Respektera oss själva där vi är, som vi är, och i det göra plats för vår kraft, som är föränderlig i sin natur.

Välkommen i alla stadier i livet: där du är i din cykel, som gravid, efter födsel, efter missfall, i förklimakteriet, i klimakteriet, efter klimakteriet. En yoga där varje upplevelse som kvinna, genom vår kropp, ses som kraft att ta vara på och ha djup vördnad för.

Yoga Nidra – avslappning

Alla Annas yogaklasser avslutas med Yoga Nidra. Under en Yoga Nidra som varar cirka 15-20 minuter vandrar man igenom kroppen med uppmärksamheten enligt speciella mönster, och utforskar olika förnimmelser i kroppen, allt för att man ska landa, och närvaro och kreativitet vakna.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close